Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15.11 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.7 trên 51 phiếu

Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây

Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây

a) Tính công suất do cần cẩu sản ra

b) Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 contennơ thì cần bao nhiêu điện năng ?

Giải:

Gọi Aci là công đưa 300 contennơ lên cao 5m.

Gọi \( {A_{tp}} \) là điện năng của cần cẩu để đưa 300 contennơ lên cao 5m.

m = 10tấn = 10000kg, h = 5m, t = 20s

a) Công suất do cần cẩu sinh ra:

\(\wp  = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{P.h}}{t} = \dfrac{{10.10000.5}}{{20}}\)\(\, = 25000W\)

b) Công đưa 300 contennơ lên cao 5m là:

\({A_{ci}} = 10m.h = {10.300.10.10^3}.5 \)\(\,= {15.10^7}J\)

Điện năng cần tiêu thụ:

\(H = \dfrac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}} \)

\(\Rightarrow {A_{tp}} = \dfrac{{{A_{ci}}}}{H} = \dfrac{{{{15.10}^7}}}{{0,65}} \)\(\,= 230769230,8\,J\) 

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan