Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu diệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Câu hỏi:

Cho tập hợp P={1;\(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5}\)}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu diệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Phương pháp: 

Tìm quy luật của các phần tử của tập hợp

Lời giải:

Nhận xét: 

+) Các phần tử trên giống nhau đều có tử bằng 1 vì   Cho tập hợp P = { 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu

+) Các phần tử có mẫu số là các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 6 (hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 5)

Do đó em có thể viết tập hợp M bằng một trong các cách sau: 

 Cho tập hợp P = { 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan