Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 17 trang 59 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
2.4 trên 8 phiếu

Cho sơ đồ quá trình quang hợp như sau:

Cho sơ đồ quá trình quang hợp như sau:

Hãy cho biết A, B, C, D, E, F, X, Y là chất gì. Từ đó cho biết pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào.

Hướng dẫn trả lời

- Chú thích cho các chữ A, B, X, C, D, E, F, X, Y :

A : H20

B: O2

C: ATP

D:NADPH

E : ADP

F : NADP

X : C02

Y   : [CH20]n

- Mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối :

+ Pha sáng và pha tối của quang hợp tuy diễn ra trong không gian khác nhau nhưng có mối quan hộ chặt chẽ với nhau.

+ Pha sáng tổng hợp ATP, NADPH cung cấp cho pha tối để khử C02 thành Cacbohiđrat.

+ Pha tối lại cung cấp ADP, NADPcho pha sáng để tái tạo ATP, NADPH.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan