Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19 trang 44 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Liệt kê các đặc điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể và lục lạp.

Liệt kê các đặc điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể và lục lạp.

Hướng dẫn trả lời

Điểm giống nhau của vi khuẩn, ti thể, lục lạp :

-     Có kích thước xấp xỉ như nhau.

-     Có màng kép.

-     Chứa ADN, ARN, Ribôxôm, các enzim, Prôtêin.

-     Chứa ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin histôn.

-     Chứa Ribôxôm loại 70S.

-     Có khả năng chuyển hoá vật chất và năng lượng.

-     Có khả năng tự nhân đôi một cách độc lập theo kiểu phân đôi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan