Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19 trang 78 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho biết thời gian của các kì và các pha trong một chu kì tê bào như sau : kì đầu 25 phút, kì giữa 15 phút, kì sau 15 phút, kì cuối 30 phút ; G1 =20 phút, s = 30 phút, G2 = 45 phút.

Cho biết thời gian của các kì và các pha trong một chu kì tê bào như sau : kì đầu 25 phút, kì giữa 15 phút, kì sau 15 phút, kì cuối 30 phút ; G1=20 phút, s = 30 phút, G2 = 45 phút.

a)   Tính thời gian của một chu kì tế bào ?

b)    Giả sử có một tế bào đang bước vào đầu pha s. Tính số phân tử ADN và số sợi nhiễm sắc chứa trong các tế bào con khi tế bào đó đã trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp với tổng thời gian là 27 giờ 30 phút.

Biết rằng các tế bào con sinh ra đều nguyên phân bình thường và 2n = 8.

Hướng dẫn:

a)   Chu kì tế bào T = 25 + 15 + 15 + 30 + 20 + 30 + 45 = 180 phút = 3giờ

b) Tế bào đó đang ở điểm khởi đầu T0 tại đầu pha s, vậy sau 27 giờ 30 phút 27

nó đã trải qua 27:3=9 chu kì tế bào và đang bước vào chu kì thứ 10 ở phút thứ 30 (nghĩa là nó đang bước vào pha S của chu kì 10 được 30 phút).

—> suy ra số lần tế bào đó đã phân chia là 9 lần.

—> vậy số phân tử ADN con chứa trong các tế bào con là 29 X 8 X 2 = 213 = 8192 phân tử.

Số sợi nhiễm sắc tương đương với số phân tử ADN nên số sợi nhiễm sắc chứa trong tế bào con là 8192.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan