Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23 trang 63 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong tế bào có 2 bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP. a)Đó là bào quan nào ? b)Điều kiện hình thành ATP trong 2 bào quan đó. c)Trình bày sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở hai bào quan đó.

Trong tế bào có 2 bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.

a)   Đó là bào quan nào ?

b)   Điều kiện hình thành ATP trong 2 bào quan đó.

c)   Trình bày sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở hai bào quan đó.

Hướng dẫn trả lời

a)   Đó là ti thể và lục lạp.

b)    ATP được tổng hợp trong điều kiện có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai bên màng tilacôit và màng trong ti thể khi tiến hành hoạt động quang hợp hạy hô hấp. Ngoài ra, sự tổng hợp ATP trong lục lạp chỉ xảy ra trong điều kiện chiếu sáng.

c)     Sự khác nhau :


Đặc điểm

Ti thể

Lục lạp

Hướng tổng hợp ATP

Prôton H+ được bơm từ xoang gian màng vào chất nền ti thể, do đó ATP được tổng hợp trong màng trong ti thể.

Prôton H+ được bơm từ xoang chất nền tilacôit ra ngoài nên ATP được tổng hợp ngoài màng tilacôit.

Năng lượng tổng hợp ATP

Từôxi hoá chất hữu cơ.

Từ phôton ánh sáng.

Mục đích sử dụng

Sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

Dùng cho pha tối quang hợp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan