Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24 trang 86 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy nêu sự khác biệt giữa các kiểu hô hấp.

Hãy nêu sự khác biệt giữa các kiểu hô hấp.

Hướng dẫn trả lời:

- Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hoá cacbohiđrat tạo năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là ôxi phân tử. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Vi sinh vật thực hiện hô hấp hiếu khí được gọi là vi sinh vật hiếu khí.

- Hô hấp kị khí là quá trình phân giải cacbohiđrat thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một chất khác không phải ôxi phân tử. Vi sinh vật thực hiện hô hấp kị khí được gọi là vi sinh vật kị khí. 

Nếu chất nhận électron cuối cùng là chất vô cơ thì gọi là hô hấp kị khí. Nếu chất vô cơ nêu trên là NO3- thì gọi là hố hấp nitrat, nếu là SO42- thì gọi là hố hấp sunphat, còn nếu là CO2 thì gọi là hô hấp Cacbonat.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan