Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24.11 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

a) của 8 phút đầu

b) của 12 phút tiếp theo

c) của 4 phút cuối

Giải:

a) Q1 =  m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20) = 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: \({q_1} = {{{Q_1}} \over 8} = 10500J\)

b) Q2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 - 20) = 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: \({q_1} = {{{Q_2}} \over {12}} = 7000J\)

c) Q3 = 0; q3 = 0

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan