Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 3 Những cái tên trang 19, 20 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 3 tuần 3-4: Câu 1, 2 trang 19, câu 3 trang 20 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Viết và trang trí bảng tên của em.

Câu 1 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết và trang trí bảng tên của em.

Hướng dẫn:

Học sinh viết bảng tên của mình vào vở bài tập và trang trí.

Câu 2 trang 19 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên.

Phương pháp:

Em đọc lại bài thơ Những cái tên và viết lại những tên riêng có trong bài vào vở bài tập.

Trả lời:

Câu 3 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết tên 2 bạn trong lớp em.

Phương pháp:

Em lựa chọn tên 2 bạn trong lớp và viết vào vở bài tập.

Trả lời:

Lan Anh, Phương Thảo 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan