Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 3: Trái đất xanh của em trang 87, 88 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.8 trên 13 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 87, câu 4 trang 88. Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết điều em mong ước cho Trái Đất. Viết 2 – 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng. Trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Vì sao?

Câu 1 trang 87 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết điều em mong ước cho Trái Đất.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

- Em mong ước Trái Đất luôn hoà bình.

- Em ước dịch bệnh không còn trên trái đất nữa.

Câu 2 trang 87 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 3 – 5 từ ngữ chỉ sự vật:

a. Có ở biển. M: san hô

b. Có ở rừng. M: cây cối 

Phương pháp:

Em dựa vào các từ mẫu để tìm thêm từ ngữ chỉ sự vật theo yêu cầu của đề bài. 

Trả lời:

a. Có ở biển: sao biển, cua biển, mực.

b. Có ở rừng: chim chóc, hổ, báo.

Câu 3 trang 87 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng. Trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Vì sao?  

Phương pháp:

Em dựa vào các từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 2 để đặt câu giới thiệu. 

Trả lời:

Rừng là nơi sinh sống của một số loài động vật và thực vật. Chính vì thế, mỗi chúng ta phải góp phần bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật và thực vật ấy.

Câu 4 trang 88 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ một hình ảnh trong bài Trái Đất xanh của em. 

Trả lời:

Học sinh vẽ một hình ảnh yêu thích trong bài Trái Đất xanh của em.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan