Bài 3.13 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Một vận động viên đua xe đạp địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn: đường bằng, leo dốc và xuống dốc.

Một vận động viên đua xe đạp địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn: đường bằng, leo dốc và xuống dốc.

Trên đoạn đường bằng, xe chạy với vận tốc 45km/h trong 20 phút. Trên đoạn leo dốc xe chạy hết 30 phút, xuống dốc hết 10 phút. Biết vận tốc trung bình khi leo dốc bằng 1/3 vận tốc trên đường bằng; vận tốc xuống dốc gấp bổn lần vận tốc khi lên dốc. Tính độ dài của cả chặng đường AB.

Giải

Lần lượt tính vận tốc xe leo dốc

\({v_2} = {1 \over 3}{v_1} = 15km/h\), vận tốc xuống dốc 

v3 = 4v2 = 60km/h

Lần lượt tính quãng đường trên từng chặng đường:

\(\eqalign{
& {v_2} = {1 \over 3}{v_1} = 15km/h \cr
& {S_1} = {v_1}.{t_1} = 45.{1 \over 3} = 15km \cr
& {S_2} = {v_2}.{t_2} = 15.{1 \over 2} = 7,5km \cr
& {S_3} = {v_3}.{t_3} = 60.{1 \over 6} = 10km \cr} \)

Độ dài chặng đường S = S1 + S2 + S3 = 32,5km  

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan