Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua ?

Cứ sau 20s, người ta lại ghi quãng đường chạy được của một vận động viên chạy 1000m. Kết quả như sau :

Thời gian (s)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Quãng đường (m)

0

140

340

428

516

604

692

780

880

1000

 a) Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua ?

b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường đua.

Giải

a) Vận tốc trung bình của vận động viên trong 20s đầu là:

\({{140} \over {20}} = 7\,\,\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 20s đến 40s là:

\({{340 - 140} \over {40 - 20}} = 10\,\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 40s đến 60s là:

\({{428 - 340} \over {60 - 40}} = 4,4\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 60s đến 80s là:

\({{516 - 428} \over {80 - 60}} = 4,4\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 80s đến 100s là:

\({{604 - 516} \over {100 - 80}} = 4,4\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 100s đến 120s là:

\({{692 - 604} \over {120 - 100}} = 4,4\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 120s đến 140s là:

\({{780 - 692} \over {140 - 120}} = 4,4\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 140s đến 160s là:

\({{880 - 780} \over {160 - 140}} = 5\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc trung bình của vận động viên trong 160s đến 180s là:

\({{1000 - 880} \over {180 - 160}} = 6\left( {m/s} \right)\)

Nhận xét: vận tốc chuyển động của vận động viên luôn thay đổi. Lúc xuất phát thì tăng tốc. Sau đó giảm xuống chuyển động đều, gần về đến đích lại tăng tốc.

b) Vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường đua là:

\({{1000} \over {180}} = 5,56\left( {m/s} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan