Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

a) Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3,4,5,6, 7 trong hình sau đây b) Những cấu trúc nào có ở mọi vi khuẩn, cấu trúc nào không hẳn có ở mọi vi khuẩn ?

a)  Hãy chú thích cho các số 1, 2, 3,4,5,6, 7 trong hình sau đây

b)  Những cấu trúc nào có ở mọi vi khuẩn, cấu trúc nào không hẳn có ở mọi vi khuẩn?

Hướng dẫn trả lời

a)   Chú thích

1 : Lông ; 2 : Vỏ nhầy ; 3. Thành peptiđôglican ; 4 : Màng sinh chất ; 5 : Ribôxôm ; 6 : ADN trần dạng vòng ; 7 : Roi.

b)   - Cấu trúc có ở mọi vi khuẩn : thành tế bào, màng sinh chất, ribôxôm, ADN trần dạng vòng.

-    Cấu trúc có ở tuỳ từng loại vi khuẩn : màng nhầy, lông, roi.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan