Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 37 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Làm tròn số a = 131,2956 đến chữ số thập phân thứ hai ta được số thập phân nào sau đây?

Câu hỏi:

Làm tròn số a = 131,2956 đến chữ số thập phân thứ hai ta được số thập phân nào sau đây?

A. 131,29

B. 131,30

C. 131,31

D. 130

Lời giải:

Số a = 131,2956 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được: 131,30

Chọn B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan