Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 37 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tích 214,9 . 1,09 là:

Câu hỏi:

Tích 214,9 . 1,09 là:

A. 234, 241

B. 209,241

C. 231,124

D. -234,241

Lời giải:

Ta được: 214,9 . 1,09 = 234, 241

Chọn A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan