Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.37 trang 38 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
2.6 trên 9 phiếu

Tính nhẩm (theo mẫu): 7,98 + 2,48 = (7,98 + 0,02) + (2,48 – 0,02) = 8 + 2,46 = 10,46

Câu hỏi:

Tính nhẩm (theo mẫu)

7,98 + 2,48 = (7,98 + 0,02) + (2,48 – 0,02) = 8 + 2,46 = 10,46

a)     51,99 + 21,55

b)    17,31 – 1,96

c)     16,78 – 12,99

d)    -15,95 – 31,72

Phương pháp:

Thêm, bớt vào các số sao cho thu được 1 số “đẹp” (Thường ta chọn số thêm, bớt phụ thuộc vào số “gần đẹp” )

Lời giải:

Để tính nhẩm các phép tính trên, ta áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp các số “đẹp”, thường thì kết quả trong nhóm là số nguyên để tiện cho việc tính toán.

a) 51,99 + 21,55 = (51,99 + 0,01) + ( 21,55 – 0,01) = 52 + 21,54 = 73,54;

b) 17,31 – 1,96 = (17,31 + 0,04 ) – (1,96 + 0,04) = 17,35 – 2 = 15,35;

c) 16,78 – 12,99 = (16,78 + 0,01) – (12,99 + 0,01) = 16,79 – 13 = 3,79;

d) –15,95 – 31,72 = –(15,95 + 31,72) = –[(15,95+ 0,05) + (31,72 – 0,05)]

= –(16 + 31,67) = –47,67.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan