Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) sinh học 10 - bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? Ý nghĩa của việc phân chia sinh giới ?

Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? Ý nghĩa của việc phân chia sinh giới ?

 Hướng dẫn trả lời

- Giới sinh vật là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

- Theo Whittaker và Margulis chia thế giới sinh vật thành 5 giới, đó là :

+ Giới Khởi sinh (Monera)

+ Giới Nguyên sinh (Protista)

+ Giới Nấm (Fungi)

+ Giới Thực vật (Plantea)

+ Giới Động vật (Animalia)

- Ý nghĩa của việc phân chia sinh giới.

+ Cho ta một cách nhìn hoàn chỉnh về tính đa dạng của sinh vật.

+ Định loại trật tự các đối tượng sinh vật để giúp ta thấy được mức độ tiến hoá của sinh giới.

Sachbaitap.com

 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan