Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Sinh 11 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa. a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng ?

Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa.

a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng ?

b) Cho ví dụ một quang chu kì cụ thể để cây này có thể ra hoa.

c) Cây này có thể ra hoa trong quang chu kì : 12 giờ chiếu sáng/6 giờ trong tối/bật sáng trong tối/6 giờ trong tối được không ?

Lời giải:

a) Phải hiểu 9 giờ là số giờ đêm dài nhất đối với cây ngày dài. Vì vậy, tất cả các quang chu kì có số giờ đêm dưới 9 giờ sẽ làm cho cây ngày dài ra hoa.

b) Ví dụ : 16 giờ chiếu sáng/8 giờ trong tối

c) Ra hoa được vì thời gian ban đêm (thời gian quyết định quá trình ra hoa và ta đã cắt đêm dài 12 giờ tối thành 2 đêm ngán là 6 giờ tối). Ví dụ : cây thanh long ra hoa trái vụ vào mùa đông khi ta thắp đèn ban đêm.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan