Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.11 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Câu hỏi:

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

 \(\begin{array}{l}a)\frac{{43}}{7};\\b)\frac{{59}}{{15}}\end{array}\)

Lời giải:

Chia tử số cho mẫu số, thương thu được chính là phần nguyên, số dư là tử số của phần phân số, giữ nguyên mẫu số làm mẫu số của phần phân số

\(\begin{array}{l}a)\frac{{43}}{7} = \frac{{6.7 + 1}}{7} = 6 + \frac{1}{7} = 6\frac{1}{7}\\b)\frac{{59}}{{15}} = \frac{{3.15 + 14}}{{15}} = 3 + \frac{{14}}{{15}} = 3\frac{{14}}{{15}}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan