Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.26 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Câu hỏi:

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Lời giải:

Trong 1 giờ, 3 người làm được lần lượt: \(\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{7}\) công việc

Nếu 3 người cùng làm thì sau một giờ làm được số phần công việc là:

\(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{{107}}{{210}}\) (công việc)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan