Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.28 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là 2+1/2,3+3/5;4+1/6 cm.

Câu hỏi:

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là \(2\frac{1}{2},3\frac{3}{5};4\frac{1}{6}\) cm.

Lời giải:

Chu vi của tam giác đó là:

\(2\frac{1}{2} + 3\frac{3}{5} + 4\frac{1}{6} = 10\frac{4}{15}\)(cm)

Chú ý: Ta có thể đổi hỗn số sang phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan