Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.31 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 13 phiếu

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Câu hỏi:

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Thực hiện phép nhân lần lượt từng cột như sau:

Vậy ta điền các số vào bảng như sau:

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan