Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.44 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 14 phiếu

a) Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết 4/7 số học sinh cả lớp là nữ? b) 2/5 vận tốc xe máy bằng 1/4 vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Câu hỏi:

a)     Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết \(\frac{4}{7}\) số học sinh cả lớp là nữ?

b)    \(\frac{2}{5}\) vận tốc xe máy bằng \(\frac{1}{4}\) vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Lời giải:

a)     Số học sinh nam bằng số phần học sinh cả lớp là:

\(1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}\)

b)    Vận tốc xe máy bằng số phần vận tốc ô tô là:

\(\frac{1}{4}:\frac{2}{5} = \frac{5}{8}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan