Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.24 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 11 phiếu

Viết mỗi tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

Câu hỏi:

Viết mỗi tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải:

Để viết các phân số dưới dạng tỉ số phần trăm, ta làm như sau:

Bước 1: Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Sau đó chuyển phân số có mẫu là 100 về số thập phân.

Các phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

Sachabitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan