Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.25 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Tính: a) 45% của 300; b) 15% của 25,9; c) 2,8% của -50

Câu hỏi:

Tính:

a)     45% của 300

b)    15% của 25,9

c)     2,8% của -50

Lời giải:

a)     45% của 300 bằng 45.300 : 100 = 135

b)    15% của 25,9 bằng 15. 25,9 : 100 = 3,885

c)     2,8% của -50 bằng 2,8 . (-50):100 = -1,4

Sachabitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan