Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.29 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Em hãy tính nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết.

Câu hỏi:

Biển Chết (Dead Sea) là tên gọi của một hồ nước mặn ở Israel. Nước hồ này có độ mặn rất cao, trong mỗi lít nước có chứa tới 350 gam muối. Mặn như thế nên cá hay các loài thủy sinh vật lớn không thể sống trong nước Biển Chết (đó chính là lí do hồ có tên gọi là “ Dead Sea”). Cũng chính bởi độ mặn mà con người có thể nổi bồng bềnh trong nước Biển Chết.

Em hãy tính nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết.

Lời giải:

Đổi 1 l nước = 1000 g nước 

Nồng độ phần trăm muối trong nước hồ Biển Chết là:

\(\frac{{350}}{{1000}}.100\%  = 35\% \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan