Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.32 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Một thanh đồng dài 4,6 m. Khi đem thanh đồng này nung nóng thì đồng giãn nở và chiều dài thanh tăng 1,2%. Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

Câu hỏi:

Một thanh đồng dài 4,6 m. Khi đem thanh đồng này nung nóng thì đồng giãn nở và chiều dài thanh tăng 1,2%. Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

Lời giải:

Chiều dài thanh đồng tăng thêm là:

4,6 . 1,2% = 0,0552 (m)

Chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng là:

4,6 + 0,0552 = 4,6552 (m)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan