Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.33 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Khi mua một chiếc điện thoại di động với giá 3 290 000 đồng, người mua có thể thanh toán toàn bộ số tiền 3 290 000 đồng hoặc trả trước 36% giá bán chiếc điện thoại và trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng 360 000 đồng. Theo em, trả theo cách nào người mua phải trả nhiều tiền hơn?

Câu hỏi:

Khi mua một chiếc điện thoại di động với giá 3 290 000 đồng, người mua có thể thanh toán toàn bộ số tiền 3 290 000 đồng hoặc trả trước 36% giá bán chiếc điện thoại và trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng 360 000 đồng. Theo em, trả theo cách nào người mua phải trả nhiều tiền hơn?

Lời giải:

Nếu mua chiếc điện thoại theo hình thức trả góp thì số tiền phải trả trước là:

3 290 000 . 36% = 1 184 400 (đồng)

Số tiền trả khi trả góp trong 6 tháng là:

6 . 360 000 = 2 160 000 (đồng)

Nếu mua chiếc điện thoại theo hình thức trả góp, thì người mua hàng phải trả số tiền là:

1 184 400 + 2 160 000 = 3 344 400 (đồng)

Ta thấy 3 344 400 > 3 290 000 nên khi trả góp người mua sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

Vậy trả theo hình thức trả góp thì người mua phải trả nhiều tiền hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan