Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 37 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong các câu sau, câu nào đúng? A. Hiệu của hai số thập phân âm là một số thập phân âm B. Tổng của hai số thập phân âm là một số thập phân âm

Câu hỏi:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Hiệu của hai số thập phân âm là một số thập phân âm

B. Tổng của hai số thập phân âm là một số thập phân âm

C. Tích của hai số thập phân âm là một số thập phân âm

D. Thương của hai số thập phân âm là một số thập phân âm

Lời giải:

Khẳng định A sai. Chẳng hạn, hiệu (-1,3) – (-2,4) = 1,1 không là số thập phân âm

Khẳng định B đúng

Khẳng định C sai vì tích của 2 số thập phân âm là một số thập phân dương

Khẳng định D sai vì thương của 2 số thập phân âm là một số thập phân dương

Chọn B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan