Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.34 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Nồng độ phần trăm của nước muối là tỉ số phần trăm của số gam muối ăn và số gam nước muối. Nếu thêm 50 g muối ăn vào 350 g nước muối có nồng độ 10% thì thu được nước muối có nồng độ là bao nhiêu?

Câu hỏi:

Nồng độ phần trăm của nước muối là tỉ số phần trăm của số gam muối ăn và số gam nước muối. Nếu thêm 50 g muối ăn vào 350 g nước muối có nồng độ 10% thì thu được nước muối có nồng độ là bao nhiêu?

Lời giải:

Khối lượng muối trong vào 350 g nước muối có nồng độ 10% là:

350 . 10% = 35 (g)

Nồng độ phần trăm nước muối sau khi thêm 50 g muối là:

\(\frac{{35 + 50}}{{350 + 50}}.100\%  = 21,25\% \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan