Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.30 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 9%. Như vậy đóng băng 275 cm3 nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Câu hỏi:

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 9%. Như vậy đóng băng 275 cm3 nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Lời giải:

Thể tích tăng thêm là:

275. 9% = 24,75 (cm3)

Thể tích sau khi đóng băng là:

275 + 24,75 = 299, 75 (cm3)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan