Bài 7.60 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.60 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Dịch chuyển vật ra xa dần cốc nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được.

Bài 7.60 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao

Tiến hành thí nghiệm : Giữ một vật nhỏ (đầu bút bi, nắp bút máy…) nằm ngang ngay trước một cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, chứa gần đầy nước. Đặt mắt quan sát vật nhỏ ở phía bên kia cốc nước (Hình 7.8). Dịch chuyển vật ra xa dần cốc nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được.

Giải :

Cốc nước là một thấu kính hội tụ theo phương ngang. Theo tính chất ảnh của vật thật qua thấu kính hội tụ, ban đầu ta sẽ quan sát thấy ảnh rất lớn của vật, ảnh này cùng chiều với vật. Khi dịch vật ra ngoài tiêu điểm của cốc thì ảnh đảo chiều theo phương ngang so với chiều của vật. Trong quá trình dịch chuyển vật ra xa cốc, ta thấy ảnh luôn dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của vật và độ lớn của ảnh nhỏ dần. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan