Bài 7.62 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 7.62 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Đặt một ngọn nến nhỏ đang cháy ở gần thành đối diện của cốc nước (Hình 7.10).

Bài 7.62 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao

Đổ gần đầy nước vào một cốc nhự trong suốt (hoặc chai nhựa nhẵn) hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ có đường kính khoảng \(8 \div 10cm\). Cắt một tấm bìa có chiều cao bằng khoảng \({2 \over 3}\) chiều cao của cốc, rồi đặt tấm bìa sát thành cốc nước. Đặt một ngọn nến nhỏ đang cháy ở gần thành đối diện của cốc nước (Hình 7.10).

Nếu nhìn cốc nước phía trên tấm bìa từ dưới lên, ta sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ? Giải thích hiện tượng quan sát được. 

Giải:

Nhiều tia sáng từ ngọn lửa nến sau khi khúc xạ ở thành cốc bị phản xạ toàn phần ở mặt phân cách nước – không khí, lại khúc xạ qua thành cốc rồi đến mắt ta. Ta nhìn thấy ảnh lộn ngược của ngọn lửa dường như lơ lửng trong không khí.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan