Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.10 trang 43 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Kiểm tra xem ba điểm I, J, và K trong bài 8.9 có thẳng hàng không. Em đã kiểm tra bằng cách nào?

Câu hỏi:

Kiểm tra xem ba điểm I, J,và K trong bài 8.9 có thẳng hàng không. Em đã kiểm tra bằng cách nào?

Phương pháp:

Em đặt thước thẳng đi qua 2 điểm trong số 3 điểm đó. Nếu nó cũng đi qua điểm thứ 3 thì 3 điểm thẳng hàng

Lời giải:

Cách kiểm tra:

- Đặt thước sao cho mép thước dọc theo đường thẳng đi qua hai trong ba điểm I, J, K. Chẳng hạn: Đặt thước sao cho mép thước dọc theo đường thẳng đi qua hai điểm I và K (như hình vẽ dưới).

- Kiểm tra xem đường thẳng có đi qua điểm J hay không.

Nhận thấy: đường thẳng đi qua hai điểm I và K cũng đi qua đểm J.

Do đó ba điểm I, J, K thẳng hàng.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan