Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.16 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& h = 2,8m \cr
& S = 150c{m^2} = 0,015{m^2} \cr
& d = 10000N/{m^3} \cr
& {F_{\min }} = ?\,N \cr} \)

Giải

Áp suất do nước gây ra tại chỗ thủng là:

\(p = d.h = 10 000 . 2,8 = 28 000\) N/m2

Lực tối thiểu để giữ miếng vá là:

\(F = p.S = 28 000 . 0,015 = 420\,N\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan