Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Tính độ dài đoạn thẳng AB biết rằng I là trung điểm của đoạn thẳng AB và AI = 8 cm.

Câu hỏi:

Tính độ dài đoạn thẳng AB biết rằng I là trung điểm của đoạn thẳng AB và AI = 8 cm.

Lời giải:

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên 2. AI = AB

Hay AB = 16 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan