Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.37 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài của đoạn AB, biết rằng AC = 5 cm và CI = 7 cm.

Câu hỏi:

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài của đoạn AB, biết rằng AC = 5 cm và CI = 7 cm.

Lời giải:

Vì I là trung điểm của đoạn BC nên 2. CI = BC

Do đó, BC=  2.7= 14 cm

Ta có: AB = AC + CB

AB = 5 + 14 = 19 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan