Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.41 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Xem Hình 8.28 Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Câu hỏi:

Xem Hình 8.28

Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Lời giải:

Trong Hình 8.28 có ba tia Oa, Ox, Oy chung gốc O.

Cứ hai trong ba tia Oa, Ox, Oy sẽ tạo thành một góc.

Do đó các góc trong Hình 8.28 là: góc xOy, góc xOa và góc aOy.

Trong hình trên, Ox và Oy là hai tia đối nhau nên góc xOy là góc bẹt.

Vậy các góc trong Hình 8.28 là: góc xOy, góc xOa và góc aOy. Trong đó, góc xOy là góc bẹt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan