Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.56 trang 60 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm. Chọn đoạn thẳng dài 4 cm làm đơn vị độ dài. Hãy tìm độ dài đoạn thẳng AB theo đơn vị mới chọn.

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm. Chọn đoạn thẳng dài 4 cm làm đơn vị độ dài. Hãy tìm độ dài đoạn thẳng AB theo đơn vị mới chọn.

Lời giải:

Gọi đoạn thẳng được chọn làm đơn vị là đoạn thẳng MN.

Khi đó, MN = 4 cm, AB = 10 cm (như hình vẽ).

Ta có: 10 : 4 = 2,5 nên độ dài đoạn thẳng AB gấp 2,5 lần độ dài đoạn thẳng MN.

Vậy độ dài đoạn thẳng AB theo đơn vị mới chọn là 2,5 đơn vị.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan