Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9 trang 38 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

 Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Hướng dẫn trả lời

Tế bào nhân sơ

Tê bào nhân thực

-   Kích thước bé (1 - 10 um)

-   Đại diện : vi khuẩn thật (vi khuẩn, vi khuẩn lam, xạ khuẩn) và vi khuẩn cổ.

-    Cấu tạo đơn giản, chưa có nhân hoàn chỉnh, có ADN trần dạng vòng. Không có các bào quan có màng bao bọc.

-   Ribôxôm loại 70S.

-   1 NST dạng vòng, không có prôtêin histôn.

-    Phương thức phân bào đơn giản : trực phân

-   Kích thước lớn (10 - 100 um)

-   Đại diện : nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật.

-   Có màng nhân, chất nhiễm sắc, hạch nhân. Tế bào chất có hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc như ti thể, lạp thể, bộ máy Gôngi, lizôxôm, perôxixôm, không bào...

-   Ribôxôm loại 80S.

-     Nhiều NST dạng thẳng, có prôtêin loại histôn.

-    Phương thức phân bào phức tạp : nguyên phân và giảm phân.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan