Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.10 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
3.8 trên 24 phiếu

Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHg.

Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHg

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.103N/m3.

b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m. Lấy trọng lượng riêng của nước là 10.103N/m3. Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg?

Giải

a) Đổi 75,8cm Hg = 0,758m Hg

Áp suất khí quyển là:

pKq = d.h = 136.103.0,758 = 103088 Pa

b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu 5m là:

p = d.h = 10.103.5 = 50000N/m2

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m là:

p = 50000 + 103088 = 153088 N/m2 = 112,6cm Hg 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan