Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.5 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

a) Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3.

b) Tính trọng lượng của không khí trong phòng.

Tóm tắt

\(\eqalign{
& a = 6m \cr
& b = 4m \cr
& h = 3m \cr
& D = 1,29\,kg/{m^3} \cr
& m = ?\,kg \cr
& P = ?\,N \cr} \)

Giải

Thể tích phòng: \(V =a.b.h= 6.4.3 = 72\) m3

a) Khối lượng không khí trong phòng \(m = V.D = 72.1,29 = 92,88\,kg\)

b) Trọng lượng của khí trong phòng: \(P = 10m = 928,8\, N\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan