Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bình chọn:
4.3 trên 54 phiếu

Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm

Bài 9.7*. Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 7,6cm.         B. 5cm           C. 3,6cm.                     D. 2,4cm

Trả lời:

Chọn C

Gọi l0 là chiều dài ban đầu của lò xo, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 1 kg là 10 - l0 và khi treo quả cân 0,5kg là 6 - l0. Vì độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{10 - {l_0}} \over {6 - {l_0}}} = {1 \over {0,50}} = 2 \cr
& \Rightarrow 10 - {l_0} = 12 - 2{l_0} \cr
& \Rightarrow {l_0} = 2cm \cr} \)

Gọi l là chiều dài khi treo quả cân 200g, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 200g là l - l0 = l -2. Theo tính chất độ biến dạng tỉ lệ với khốỉ lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\eqalign{
& {{10 - {l_0}} \over {l - {l_0}}} = {{1000} \over {200}} = 5 \cr
& \Rightarrow {8 \over {l - 2}} = 5 \cr
& \Rightarrow 8 = 5.l - 10 \cr
& \Rightarrow l = 3,6cm \cr} \)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan