Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 1 trang 38 - Nói và nghe - Bài 10 - SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 1 trang 38 - Phần Nói và nghe - bài 10 - Cuốn sách tôi yêu, sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Thực hiện hoạt động giới thiệu sản phẩm minh họa sách cùng với các bạn trong lớp, khối của em.

Bài tập 1 trang 38 - Phần Nói và nghe - SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Giới thiệu sản phẩm minh hoạ sách

Thực hiện hoạt động giới thiệu sản phẩm minh hoạ sách cùng với các bạn trong lớp, khối của em.

Trả lời:

Học sinh thuyết trình sản phẩm trước lớp. 

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan