Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 122 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta từ năm 1919 đến năm 2000.

Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta từ năm 1919 đến năm 2000.

Thời gian

 

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập

1930-1931

 

1936-1939

 

 

Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941

 

 

Cách mạng tháng Tám bùng nổ thành công

Ngày 2-9-1945

 

 

Kháng chiến toàn quóc chống thực dân Pháp bắt đầu

Ngày 7-5-1954

 

1954-1975

 

 

Thời kì đấu tranh hoà bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng sau kháng chiến chống Pháp

 

Phong trào Đồng Khởi

 

Chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt”

1965-1968

 

Xuân 1968

 

1969-1973

 

 

Trận “ điện biên phủ trên không”

 

Kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

Ngày 30-4-1975

 

 

Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Tháng 12-1986

 

Từ năm 1986 đến năm 2000

 

Hướng dẫn làm bài:

Thời gian

 

03 - 02 - 1930

Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập

1930-1931

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là xô viết Nghệ -Tĩnh 

1936-1939

Phong trào dân chủ 1936-1939

28/01/1941

Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành trung ương Đảng

 

Cách mạng tháng Tám bùng nổ thành công

Ngày 2-9-1945

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

19 tháng 12 năm 1946

Kháng chiến toàn quóc chống thực dân Pháp bắt đầu

Ngày 7-5-1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

1954-1975

Kháng chiến chống Mĩ cứu nước

1954-1975

Thời kì đấu tranh hoà bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng sau kháng chiến chống Pháp

1959-1960

Phong trào Đồng Khởi

1961-1965

Chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt”

1965-1968

 Miền Nam chống chiến tranh cục bộ của Mĩ 

Xuân 1968

Chiến dịch Xuân Mậu Thân

1969-1973

Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh và “Đông Dương hoá” chiến tranh của Mỹ 

 từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972

Trận “ điện biên phủ trên không”

27-1-1973

Kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

Ngày 30-4-1975

 ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước

9-1975 

Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Tháng 12-1986

Đường lối đổi mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

Từ năm 1986 đến năm 2000

Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan