Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 3 trang 18, 19 - Đọc hiểu - Bài 8 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 18, câu 4 trang 19 - Bài tập 3 đọc hiểu và thực hành tiếng Việt bài 8 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống.

Đọc đoạn trích sau và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi: 

Mẹ tôi không phải không có lí khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn thông minh, giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì “người khác” đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. 

(Lạc Thanh, Xem người ta kìa!, Ngữ văn 6, tập hai, Sđd, tr. 54)

Câu 1 trang 18 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đoạn trích trên đây được sử dụng để:

A. Kể một câu chuyện

B. Trình bày một ý kiến

C. Bộc lộ một cảm xúc

D. Nói về một trải nghiệm

Trả lời:

Đáp án B

Câu 2 trang 18 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Trong đoạn trích, người viết chủ yếu sử dụng:

A. Lí lẽ

B. Bằng chứng

C. Lí lẽ và bằng chứng

Trả lời:

Đáp án A

Câu 3 trang 18, 19 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Mẹ muốn con phải noi gương những người:

A. Đẹp đẽ

B. Có sức khoẻ

C.Thông minh

D. Toàn vẹn, không có khiếm khuyết

Trả lời:

Đáp án D

Câu 4 trang 19 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

“Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng.” Là một câu có:

A. Một trạng ngữ vừa chỉ nguyên nhân vừa dùng để liên kết với câu trước, một trạng ngữ chỉ thời gian.

B. Một trạng ngữ chỉ nguyên nhân, một trạng ngữ chỉ điều kiện.

C. Một trạng ngữ vừa chỉ địa điểm, một trạng ngữ chỉ thời gian

D. Một trạng ngữ vừa chỉ điều kiện, một trạng ngữ chỉ thời gian

Trả lời:

Đáp án A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan