Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 3 trang 31 - Viết - Bài 9 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 3 trang 31 - phần viết bài 9 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Vẽ một sơ đồ biểu diễn vòng tuần hoàn của nước được thể hiện trong đoạn trích ở bài tập 4 phần Đọc hiểu và Thực hành tiếng Việt.

Bài tập 3 trang 31 - Phần Viết - Bài 9 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Vẽ một sơ đồ biểu diễn vòng tuần hoàn của nước được thể hiện trong đoạn trích ở bài tập 4 phần Đọc hiểu và Thực hành tiếng Việt.

Trả lời:

- Xác định đúng các từ khoá: lỏng, khí, băng,...

- Vẽ các hình thích hợp chứa từ khoá (sông suối, mây, núi băng, biển,...) và sắp xếp chúng theo trật tự phù hợp.

- Vẽ những đường cong, thẳng, mũi tên,... để nối các hình với nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan