Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 2 trang 31 - Nói và nghe - Bài 9 SBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 2 trang 31 - phần Nói và nghe bài 9 sách bài tập ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Nêu ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Bài tập 2 trang 31 - Phần Nói và nghe - Bài 9 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nêu ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Trả lời:

Ý kiến của em về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động Ngày Chủ nhật xanh:

 - Mục tiêu tổ chức Ngày Chủ nhật xanh: Dọn sạch đường phố nơi em sống.

- Cách thức tổ chức:

+ Em sẽ họp nhóm bạn cùng lớp em, ở cùng khu phố của em phân công công việc cụ thể cho từng bạn.

+ Chúng em sẽ thuyết phục bố mẹ, người lớn, nhờ bác tổ trưởng tổ dân phố đứng ra kêu gọi mọi người thực hiện cùng chúng em.

+ Em cùng các bạn, cùng các bố mẹ, mọi người trong khu phố tập trung ở nhà văn hóa. Sau đó chia thành từng nhóm để làm sạch từng khu một trên phố. Rác thải được thu gom lại một nơi để chờ xe chở rác đến đưa đi xử lý.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan