Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài Tập 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thời gian

Sự kiện

1.

Khai mạc hội Nghị ba đẳng cấp

2.

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti.

3.

Quốc hội thông qua Tuyên Ngôn Độc Lập Dân Quyền và Nhân Quyền

4.

Hiến pháp được thông qua,xác lập chế độ quân chủ lập hiến ơ Pháp.

5.

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phải Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6.

Nền Cộng Hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7.

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8.

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9.

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian

Sự kiện

1.08/08/1788

Khai mạc hội Nghị ba đẳng cấp

2.14/07/1789

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti.

3.26/08/1789

Quốc hội thông qua Tuyên Ngôn Độc Lập Dân Quyền và Nhân Quyền

4.09/1791

Hiến pháp được thông qua,xác lập chế độ quân chủ lập hiến ơ Pháp.

5.10/08/1792

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phải Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6.21/09/1792

Nền Cộng Hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7.21/01/1793

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8.02/06/1793

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9.27/07/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan