Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 6 trang 125 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần vương hoặc những nông dân yêu nước.

BÀI TẬP 6:  Điền vào bảng hệ thống kiến thức những nội dung phù hợp về đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Phong trào

Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lãnh đạo

 

 

Lực lượng tham gia

 

 

Hình thức đấu tranh

 

 

Quy mô

 

 

Khuynh hướng phát triển

 

 

Kết quả, ý nghĩa

 

 

 

 

Trả lời:

Phong trào

Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Đầu thế kỉ XX đến hết

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lãnh đạo

Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần vương hoặc những nông dân yêu nước.

Văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản, hoặc binh lính yêu nước trong quân đội Pháp

Lực lượng tham gia

Rất đông đảo (sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính...), nhất là nông dân.

Rất đông đảo (sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính...), nhất là nông dân.

Hình thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang.

Khởi nghĩa vũ trang, bạo động, cải cách, đình công... 

Quy mô

Rộng khắp, chủ yếu là Bắc và Trung Kì. 

Rộng khắp, bao gồm cả Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì.

Khuynh hướng phát triển  

Phong kiến.

Dân chủ tư sản.

Kết quả, ý nghĩa

Thất bại.

Thất bại.

 
Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Lịch sử 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan